Webináře

Naše webináře jsou určené především pedagogům uměleckých oborů, ale např. i pokročilým studentům a jejich rodičům. Materiály vznikají ve spolupráci s našimi mentory – výraznými osobnostmi české umělecké scény a věnujeme se v nich průřezovým tématům jednotlivých oborů. Naším cílem je předávání a sdílení zkušeností v rámci uměleckého vzdělávání. Webináře mají formu on-line přednášky doplněné praktickými ukázkami, metodicky a strukturovaně zpracované přímo mentory.