Štěpánka Stein - setkání

Ateliér: Trojická 20, Praha 2  

sobota 21. 10. 2023, od 10. do 16. hodin 

Představení tvorby Štěpánky Stein s jejím komentářem. Prohlídka ateliéru se zaměřením na jeho vybavení, uspořádání, fungování. Praktické ukázky a rady. Povídání o fotografii se zaměřením především na módní a produktovou fotografii. Ukázky fotografických časopisů s komentářem. Společná debata nad tématy, která budou studenty zajímat směřovaná především na otázky z praxe profesionálního fotografa