Přihlášky

Kdo se může přihlásit?

Stipendijní Akademie MenART podporuje vyhledávání, rozvoj a podporu mladých talentů a nabízí podporu a inspiraci pedagogům, kteří se jejich výuce věnují. 

Přihlášky jsou otevřeny pro žáky základních uměleckých škol, 2. stupně ZŠ či studenty středních škol společně s jejich pedagogy. V Akademii tak vedle studentů mají své místo i pedagogové, kteří mohou rozvíjet své znalosti a čerpat novou inspiraci 

Ročníky Akademie MenART probíhají v období 10-ti měsíců obvyklého školního roku. 

Přihlášení

Přihlášky do nadcházejícího ročníku Akademie MenART jsou otevřeny v období leden – březen. Podmínky přihlášek pro svou budoucí skupinu stipendistů upřesňuje každý z mentorů.

Přihlášky je třeba zaslat do uvedeného termínu on-line přes formulář zveřejněný na webových stránkách Akademie a se všemi povinnými přílohami. Pořadí odeslaných přihlášek nemá vliv na výsledek. Svou skupinu si sestavují mentoři osobně a výhradně na základě zaslaných přihlášek.

Výsledky budou zveřejněny během měsíce května.

Povinné náležitosti přihlášky

  1. Motivační dopis studenta – nejde o životopis studentů, je pro nás důležitý jejich osobní pohled, co pro ně práce v oboru znamená, jaká je jejich cesta, jejich zájmy, s jakými očekáváními se do programu hlásí

  2. Ukázky prací – v případě zájmu o výtvarný obor prosíme o vložení 5 ukázek prací ve formátu jpg (limit 5 MB), u ostatních oborů prosíme o videozáznamy dle specifikací jednotlivých mentorů (zcela postačující je záznam z mobilního telefonu) formou odkazu na YouTube (veřejně či neveřejně dle vaší volby). 
    Návod na vložení videa zde.
  3. Doporučující dopis pedagoga – pohled pedagoga na svého studenta, jeho přístup, motivace, vztah k oboru

Termíny setkání

První pracovní setkání skupin probíhají obvykle poslední víkend v srpnu před oficiálním startem školního roku ZŠ a ZUŠ a jsou 3-denní.

Harmonogram dalších pracovních setkání během školního roku (4 – 6 setkání dle jednotlivých mentorů jsou zveřejněny vždy spolu s otevřením přihlášek).

Společná roční cesta je zakončena slavnostními závěrečnými pracemi a koncerty v průběhu května a června.

Stipendium

Přijatí studenti a pedagogové získávají od Akademie MenART stipendium, které pokrývá školné – výuku mentorů v rámci Akademie, včetně ubytování na 2 noci v rámci prvního pracovního setkání. 

Stipendium nepokrývá cestovné, o jeho úhradu mohou pedagogové žádat vedení ZUŠ v rámci DVVP.