Přihlášky

Proč do MenARTu?

MenART je roční stipendijní program určený studentům nadaným v uměleckých oborech a jejich pedagogům. Umožňuje jim po dobu jednoho školního roku pracovat v úzkém kontaktu s mentory – výraznými osobnostmi české umělecké scény. MenART realizujeme v oboru hudebním (klasická sekce a sekce bez žánrového omezení), výtvarném, literárně-dramatickém a tanečním.

MenART vznikl, aby pomohl studentům zapáleným do uměleckých oborů, kteří chtějí prozkoumat více do hloubky svůj obor, případně uvažují o tom, že by se mu chtěli věnovat profesionálně a jejich pedagogům na společné cestě.

MenART představuje unikátní příležitost rok pracovat ve skupině motivovaných nadaných studentů z celé ČR po boku špičkových profesionálů a získat nové zkušenosti a inspiraci. Pro pedagogy je MenART vhodnou platformou ke sdílení příkladů dobré praxe a prohlubování zkušeností s prací s nadanými studenty.

Kdo se může přihlásit?

Přihlášky jsou otevřeny pro žáky základních uměleckých škol, 2. stupně ZŠ či studenty gymnázií a středních škol společně s jejich pedagogy

Program je pro pedagogy akreditován MŠMT v systému DVPP.

Přihlášení

Přihlášky pro 7. ročník Akademie MenART jsou již uzavřeny a do dalšího ročníku je otevíráme v lednu 2025. 

Podmínky přihlášek pro svou budoucí skupinu stipendistů upřesňuje každý z mentorů ve svém profilu.

Přihlášky je třeba zaslat do uvedeného termínu přes on-line formulář  se všemi povinnými přílohami označenými jménem studenta. Pořadí odeslaných přihlášek nemá vliv na výsledek. Svou skupinu si sestavují mentoři osobně a výhradně na základě zaslaných přihlášek.

Výsledky přihlášek pro 7. ročník budou zveřejněny 7. května 2024.

 

Mentoři 2024/25

Jména mentorů a podmínky přijetí do jejich skupiny najdete zde.

 

Povinné náležitosti přihlášky

 1. Motivační dopis studenta – nejde o životopis studentů, je pro nás důležitý jejich osobní pohled, co pro ně práce v oboru znamená, jaká je jejich cesta, jejich zájmy, s jakými očekáváními se do programu hlásí

 2. Ukázky prací – v případě zájmu o výtvarný obor prosíme o vložení 5 ukázek prací ve formátu jpg (limit 5 MB), u ostatních oborů prosíme o videozáznamy dle specifikací jednotlivých mentorů (zcela postačující je záznam z mobilního telefonu) formou odkazu na YouTube (veřejně či neveřejně dle vaší volby). Přílohy označte do názvu vždy také jménem studenta.

  Návod na vložení videa zde.
 3. Doporučující dopis pedagoga – pohled pedagoga na svého studenta, jeho přístup, motivace, vztah k oboru.

 4. Nepovinné: Souhlas ředitele školy
 5. V případě skupin či souborů – prosíme o společný vzkaz/motto členů souboru a shrnující pohled pedagoga na práci souboru + ukázky z realizovaných či rozpracovaných prací (může jít o work in progres ze zkoušky nikoli záznam celého vystoupení) v délce do 5ti minut.

 6.  Důležité: Označení všech příloh

  Všechny přílohy VŽDY OZNAČIT JMÉNEM STUDENTA dle vzoru níže

  BLAŽKOVÁ_motivační dopis

  BLAŽKOVÁ_dopis pedagoga

  BLAŽKOVÁ _ukázka 1_nazevukazky

  BLAŽKOVÁ_ukázka 2_nazevukázky

  Po odeslání řádně vyplněné on-line přihlášky obdržíte automatickou odpověď o jejím přijetí.

Termíny setkání

Ročníky Akademie MenART probíhají v období 10-ti měsíců obvyklého školního roku - od konce srpna do května.

První pracovní setkání skupin probíhají obvykle poslední víkend v srpnu před oficiálním startem školního roku ZŠ a ZUŠ a jsou 3-denní.

Harmonogram dalších pracovních setkání během školního roku (4 – 6 setkání dle jednotlivých mentorů) jsou zveřejněny vždy spolu s otevřením přihlášek.

Společná roční cesta je v průběhu května a června zakončena slavnostními závěrečnými prezentacemi -  koncerty, představeními a společnou výstavou.

Školné = Stipendium

Akademie MenART je neziskovou vzdělávací organizací, jejímž posláním je vyhledávání a podpora talentu v klíčové ranné fázi jeho podchycení a rozvoje. Akademie je otevřena studentům s pedagogy uměleckých oborů z celé ČR.  

Přijatí studenti a pedagogové získávají od Akademie MenART stipendium, které pokrývá školné – výuku mentorů v rámci Akademie, v plné výši 30.000 Kč ročně na osobu. Stipendisté po absolutoriu obdrží certifikát.

Studenti společně s pedagogy podepisují vstupní stipendijní smlouvu, kterou se zavazují zodpovědně a s maximálním nasazením absolvovat program v celé roční šíři.

Stipendium nepokrývá cestovné, o jeho úhradu mohou pedagogové žádat vedení ZUŠ v rámci DVPP. Vedení ZUŠ má možnost své pedagogy samostatně podpořit v rámci šablon s ohledem na nároky programu nad rámec běžného rozsahu výuky.

Pokud tuto možnost uchazeč nemůže využít a finanční náklady spojené se stipendijním programem by byly překážkou pro aktivní účast, jsme připraveni řešit tyto situace individuálně. Za podporu programu nad rámec stipendia děkujeme Nadaci Albatros.

Dotazy

Neváhejte kontaktovat koordinátory jednotlivých sekcí, máte-li dotazy.

Plakáty ke stažení

Růžová varianta
Bílá varianta