Kateřina Kněžíková

Pěvecké umění

komplexní práce s osobností mladých pěvců
spolupráce Irena Pohl Houkalová

 • 3 kapitoly (o celkové délce 57minut) se věnují pěvecké technice v oblastech práce s dechem, hlasem a specifickou problematikou přechodových tónů
 • Bonusový rozhovor na téma významu psychiky a vztahu pedagoga a žáka ve zpěvu - s Irenou Pohl Houkalovou (absolventkou oboru klasického zpěvu na HAMU a Hochschule für Musik Karlsruhe, ped. v ZUŠ, vedení klasické sekce Akademie MenART)
 • Pro studenty, pedagogy, ředitele ZUŠ i rodiče
 • Roční přístup pro opakovaná zhlédnutí
 • Praktická cvičení na doma, vybrané cviky i do výuky
Koupit
490 Kč

Webinář přináší komplexní pohled pěvkyně Kateřiny Kněžíkové na pěveckou techniku a pedagogickou práci s mladými zpěváky. Ta se vedle své pěvecké kariéry dělí o zkušenosti s pedagogickým vedením jak začínajících profesionálů, tak i dospívajících a dětí, které procházejí stipendijním programem Akademie MenART. Webinář je vhodný pro pedagogy ZUŠ, konzervatoří, jakož i začínající mladé pěvce, rodiče dětí, které navštěvují ZUŠ anebo se zpěvu chtějí věnovat. Inspiraci ve webináři naleznou i profesionální pěvci či pedagogové hudební výchovy na ZŠ i SŠ.

 

 

 

„Hlas je nástroj, se kterým se budíme, usínáme, podléhá různým stavům, pozitivním i negativním. Hlas je nástroj, který se neustále vyvíjí a my musíme reagovat na jeho změny po celý život. Naslouchat mu.

Mým cílem je dotknout se v každé z daných kapitol problematiky a všech zákoutí pěveckého umění. Vzhledem k tomu, že se jedná o disciplínu velmi abstraktní, jsem si vědoma toho, že každý má svůj individuální způsob, jak své zkušenosti předat. Doufáme, že tímto webinářem přispějeme k inspiraci a podpoře našeho krásného oboru.“

Kateřina Kněžíková

 

Sopranistka Kateřina Kněžíková je jednou z nejrespektovanějších pěvkyň své generace, která se vedle opery stále častěji věnuje koncertnímu repertoáru, ve kterém dosahuje úspěchů nejen doma, ale převážně v zahraničí. Stěžejním repertoárem jsou díla A. Dvořáka, B. Martinů či L. Janáčka a písňová literatura. Je laureátkou řady pěveckých soutěží, ceny Classic Prague Awards 2018 za nejlepší komorní výkon a Ceny Thálie 2019 za mimořádný jevištní výkon v inscenaci Julietta aneb Snář (B. Martinů) na prknech Národního divadla moravskoslezského.

Absolvovala Pražskou konzervatoř a Hudební a taneční fakultu AMU v Praze. V roce 2006 se stala stálou členkou Opery Národního divadla.

Hostovala v divadle J. K. Tyla v Plzni, v Národním divadle moravskoslezském v Ostravě, v divadle F. X Šaldy v Liberci, ve Slovenskom národnom divadle v Bratislavě, v Theatre de Caen, Opéra Royal de Versailles, Theatre Royal de La Monnaie v Bruselu a v Opéra de Dijon.

V rámci své profesionální koncertní a operní činnosti spolupracovala s dirigenty jako je S. Baudo, J. Bělohlávek, A. Fisch, J. Gaffigan, M. Honeck, H. M. Förster, J. Hrůša, R. Jindra, V. Luks, E. Mazzola, J. Nelson nebo T. Netopil a s významnými hudebními tělesy, jakými jsou BBC Symphony orchestra, Camerata Salzburg, Collegium 1704, Česká filharmonie, Hessischer Rundfunk Frankfurt am Main, PKF - Prague Philharmonia, Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, Symfonický orchestr Českého rozhlasu a mnoho dalších.

Pravidelně vystupuje na prestižních mezinárodních festivalech u nás i v zahraničí (MHF Dvořákova Praha, MHF Janáčkův máj,  MHF Pražské jaro, MOF Smetanova Litomyšl, Svatováclavský hudební festival, Struny podzimu, Festival de La Chaise-Dieu, Festival Rencontres Musicales de Vétzelay, Festival Baroque de Pontoise, Hudební most Praha – Drážďany, Uckermärkische Musikwochen, Tage Alte Musik Regensburg a další).

Vytvořila nahrávky pro Český rozhlas, televizní stanici MEZZO a belgickou rozhlasovou stanici RTFB International. Pro label Harmonia mundi nahrála Smetanovu Prodanou nevěstu a její nahrávka Dove é amore é gelosia v produkci OPUS ARTE DVD získala ocenění německé kritiky „Preis der deutschen Schallplattenkritik“.

 

 

Irena Pohl Houkalová

studovala zpěv na pražské HAMU a na Hochschule für Musik v Karlsruhe. Je držitelkou ceny Českého rozhlasu, ceny J. Novotné, Ceny Nadace B. Martinů a  dalších. Jako sólistka vystoupila v řadě produkcí i několika mezinárodních festivalech v Čechách a v zahraničí. Na svém kontě má řadu premiér vokálních děl. Na půdě tzv. historicky poučené interpretace spolupracovala se soubory Collegium 1704, Collegium Marianum či Capella Regia musicalis aj. S řadou instrumentálních kolegů se věnuje interpretaci písňové tvorby a komorní hudbě. Profesně se orientuje především na vedení projektů v oblasti uměleckého vzdělávání a pedagogickou praxi Je ředitelkou celostátního festivalu ZUŠ Open Nadačního fondu, stojí ve vedení klasické hudby ve Stipendijní Akademie MenART, vyučuje na ZUŠ Pštrossova v Praze. Je častou interpretkou i iniciátorkou uměleckých projektů ve prospěch potřebných.  

Zobrazit více »

Obsah přednášky

1. Dech: 17 min.

 • Problematika dýchání a jeho nácviku
 • Anatomie dechového ústrojí
 • Brániční dýchání versus hrudní dýchání
 • Význam a funkce bránice při zpěvu
 • Praktická dechová cvičení – v leže a ve stoje
 • Dýchání nosem versus pusou
 • Postavení těla jako základní pilíř pro správnou dechovou a hlasovou techniku

2. Hlas: tělo jako chrám zvuku: 12:37 min.

 • Práce hlasivek a jejich propojení s aparátem svalů, vazů a sliznic
 • Zdravý tón a jeho tvorba
 • Rezonanční prostory
 • Práce s měkkým patrem
 • Role konsonantů a práce s nimi
 • Role jazyka a práce s ním
 • Praktická cvičení

 

 

 

 

3. Přechodové tóny a jejich problematika: 09:08 min.

 • Typy hlasů -  soprán, mezzosoprán, alt, kontratenor, tenor, basbaryton, bas
 • Vliv fyziognomie hlasivek a hrtanu na typ hlasu
 • Přechody v hlase mezi jednotlivými polohami – spodní, střední, vysoká
 • Propojení přechodových oblastí, krytí tónu, pohyb hrtanu
 • Práce těla v přechodových polohách
 • Vertikální versus horizontální poloha zpěvu
 • Praktické ukázky

4. Bonus - rozhovorVýznam psychiky a vztahu pedagoga a žáka ve zpěvu: 17:37 min.

 • rozhovor s Irenou Pohl Houkalovou (absolventka oboru klasického zpěvu HAMU, ped. v ZUŠ, vedení klasické sekce Akademie MenART)
 • Důvěra – základní pilíř zdravého a funkčního vtahu mezi pedagogem, žákem a rodičem
 • Význam psychické kondice pro správný vývoj mladého pěvce
 • Funkční vztah pedagoga a žáka na ZUŠ
 • Význam temperamentu žáka a jeho specifických potřeb v učení
 • Změna pedagoga, přestupy na ZUŠ
 • Syndrom vyhoření, patologické jevy v pedagogickém procesu
 • Role rodičů – ambice versus absence podpory
 • 3 kapitoly (o celkové délce 57minut) se věnují pěvecké technice v oblastech práce s dechem, hlasem a specifickou problematikou přechodových tónů
 • Bonusový rozhovor na téma významu psychiky a vztahu pedagoga a žáka ve zpěvu - s Irenou Pohl Houkalovou (absolventkou oboru klasického zpěvu na HAMU a Hochschule für Musik Karlsruhe, ped. v ZUŠ, vedení klasické sekce Akademie MenART)
 • Pro studenty, pedagogy, ředitele ZUŠ i rodiče
 • Roční přístup pro opakovaná zhlédnutí
 • Praktická cvičení na doma, vybrané cviky i do výuky
Koupit
490 Kč

Jak fungujeme

Přednášky jsou pro vás dostupné ihned po zaplacení. Do e-mailu vám pošleme přihlašovací údaje do uzavřené členské sekce na webu menartshop.cz, kde je celý obsah v plném rozsahu objednávky k dispozici po dobu 1 roku. Nemusíte na nic čekat a můžete si hned pustit první kapitolu, nebo jakoukoliv jinou, která vás zajímá. Studujte podle svých časových možností, tempa a zájmu.

Jako doplněk pro Vás je k dispozici mp3 přednášky jako podcast.

Jste ZUŠ a chcete téma sdílet pro více pedagogů?

Menší balíček

pro menší kolektivy ZUŠ, 25x přehrání každé kapitoly

Koupit
3 920 Kč

Větší balíček

pro větší ZUŠ, 50x přehrání každé kapitoly

Koupit
7350 Kč

Proč

V Akademii uměleckého vzdělávání MenART vyhledáváme předávání a sdílení zkušeností v rámci uměleckého vzdělávání, podporujeme talenty a inspirujeme pedagogy. Po debatách s našimi mentory jsme se rozhodli zpracovat vybraná témata formou webinářů a učinit je tak ještě dostupnější.

První vlaštovkou je téma trémy. Věříme, že právě téma práce s trémou je jednou z průřezových a praktických oblastí, které se dotýká pedagogů i jejich svěřenců. Naše webináře jsou určeny všem, kteří se o oblast uměleckého vzdělávání zajímají, zejména pedagogům a rodičům.