Stipendium

Podporujeme vzdělání českých talentovaných studentů na uměleckých školách ve Velké Británii.

Stipendijní fond Akademie MenART
prof. Boženy Viskupové a Aleny Vikové „Comenium musicum"

Stipendijní fond Akademie MenART je realizován díky filantropickému rozhodnutí jeho mecenášky, paní Aleny Vikové a navazuje na odkaz legendární pedagožky profesorky Boženy Viskupové (1913 - 2015), která svůj život zasvětila hudební výchově dětí a mládeže, zejména v oblasti hudebně – pohybové výchovy. Školila tisíce českých a slovenských pedagogů mateřských, základních i pedagogických škol, tvořila osnovy výuky taneční práce ve školách a je autorkou řady metodických příruček, z nichž stále studují studenti středních a vysokých škol. Výčet její celoživotní práce je téměř nevyčerpatelný a zahrnuje výchovnou, odbornou a uměleckou práci v oblasti všeobecného a odborného hudebního vzdělávání včetně sběratelství lidových písní, práci v České hudební společnosti a také v oblastech mezinárodní spolupráce. Paní Viskupové byla za její celoživotní práci udělena v roce 2011 Medaile J. A. Komenského 1. stupně ministra školství.

PRO KOHO JE STIPENDIUM URČENÉ 

Podmínkou je úspěšné přijetí k prezenčnímu studiu na hlavní obor v rámci uměleckých středních či vysokých škol ve Velké Britanii. Podporujeme též výměny v rámci programu Erasmus či studijní stáže a pobyty v délce delší než 1 měsíc. Stipendijní fond je otevřen studentům všech uměleckých oborů a to jak hudebních, tak i výtvarných, tanečních a dramatických.

 

 

TERMÍN A PODMÍNKY PODÁNÍ ŽÁDOSTI

Žádosti lze podat 2x ročně – do 15. 11. a do 15. 1.

Žádost o stipendium musí obsahovat: 

  • motivační dopis studenta 
  • doporučující dopis stávajícího pedagoga 
  • ukázky prací

Stipendium bude vázáno na:

  • předložení potvrzení o přijetí na vybranou uměleckou školu
  • předložení zprávy o studiu a činnosti na škole vždy po ukončeném semestru

Žádosti o udělení stipendia zasílejte na: 

  • stipendium@menart.cz

 

ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ STIPENDIA

Primární účel stipendia je finanční podpora životních nákladů, spojených se studiem v zahraničí. Výše stipendia bude přidělena individuálně.

Právo o rozhodnutí stran udělení stipendia a jeho finanční výši si vyhrazuje vedení Stipendijního fondu. Žádosti o udělení budou předmětem jednání odborné komise. Odborná komise je tvořena mentory a vedením Akademie MenART. O výsledku bude každý uchazeč informován nejdéle do 45 dní od podání žádosti.