11/6/2022

Smetanova výtvarná Litomyšl

Výstava výtvarné a divadelní sekce Stipendijní Akademie MenART ročníku 2021/2022 pod vedením mentorů Lely Geislerové, Martina Velíška a Petra Váši.

Ilustrátorka Lela Geislerová vedla skupinu zaměřenou nejen na ilustraci, ale především na komiksovou tvorbu. Malíř a grafik Martin Velíšek byl mentorem pro děti a studenty zaměřené na klasickou malbu. A multižánrový umělec Petr Váša otevřel divadelní skupinu studentům všech oborů. V této multižánrové skupině pak děti a studenti zpracovávali společná zadání pomocí prostředků různých uměleckých disciplín. Na výstavě budou taktéž představena díla mentorů.

Výstava bude přístupná do 10. 7. denně od 10. do 12. a od 13. do 18. hodin.