26/11/2022

Setkání MenART+

S ohledem na velký zájem pro nepřijaté zájemce nově nabízíme jednodenní kurzy a konzultace mentorů v rámci MenART+ . Setkání je určeno pro pedagogy a jejich studenty, kteří mají zájem o nové úhly pohledu.

Galina Miklínová se představí výběrem ze své tvorby, přičemž kritérii byly okolnosti vzniku, spolupráce, souvislosti, ale i technická pravidla, kterými se ve své práci musí řídit. Dozvíme se, jak hledá a zpracovává témata, ukáže nám rozsáhlou přípravu, kterou dělá, než se pustí do samotné práce... vše s ohledem na to, aby to přítomným studentům = "budoucím kolegům" bylo co nejvíce k užitku. Následovat bude společná debata nad tématy, směřovaná především na otázky z praxe profesionálního výtvarníka.

Nejvíce se člověk naučí povídáním nad konkrétními ukázkami. Proto tedy odpoledne dostanou prostor přítomné děti a studenti. Těm, kdo najdou odvahu představit své práce ostatním, se dostane od paní Miklínové cenných rad, doporučení i vyzdvižení silných stránek jejich přístupu. Má pro ně také připravenou sérii otázek, kterými si mohou sami prověřit „připravenost“ svých témat.