3/6/2023

Koncert talentů MenART se Západočeským symfonickým orchestrem

Mariánské lázně - Kolonáda 10:30 h

Koncert talentů 

Západočeský symfonický orchestr 

Dir. Radek Baborák

Sólisté klasické sekce stipendijního Akademie MenART, žáci základních uměleckých škol, kteří rok pracovali pod vedením předních českých umělců, pěvkyně Kateřiny Kněžíkové, violoncellistky Michaely Fukačové a houslisty Jan Fišera se představí jako sólisté s orchestrem. 

Jindřich Krstev  /ped.  Ludmila Aschenbrennerová, ZUŠ Staňkov/ zpěv

W.A.Mozart:  „Non piu andrai“ árie Figara z opery Figarova svatba  

„Fin ch'han dal vino“ árie Dona Giovanniho z opery Don Giovanni

Kamila Šitinová /ped. Věra Kolafová, ZUŠ Liberec/ violoncello

David Popper: Uherské rapsodie

Viola Lukášová /ped. Julia Watzko, ZUŠ B. Jeremiáše České Budějovice/ housle

F. M. Bartholdi: koncert e moll 2. a 3. věta

Jiří Ruta /ped. Lenka Brtníková, ZUŠ Střezina Hradec Králové/ housle

Oskar Rieding: concertino D Dur, op. 25, Allegro

Vintíř Langášek /ped. Dušan Kovařík, ZUŠ V. Kaprálové Brno/ housle

F. Kreisler: variace na Corelliho téma