Tomáš Františ

Vladislav Borovka

komorní hra, fagot, hoboj

korepetice: Olga Dlabačová

Hra na fagot a hoboj byla v minulosti v Čechách a na Moravě velice oblíbená. Vždyť i premiéry Mozartových a Beethovenových oper a symfonií obstarávali čeští fagotisté. V současnosti je však výuka hry na tyto krásné dechové nástroje na základních uměleckých školách spíše Popelkou. Jsme vděční, že naše několikaleté úsilí o podporu těchto nástrojů v základních uměleckém školství nese své ovoce i v podobě naší spolupráce se Stipendijní Akademií MenART. Těšíme se na všechny mladé talentované hobojisty a fagotisty i jejich pedagogy a na roční cestu, na které budeme společně rozvíjet nejen nadání a um, ale taktéž posílíme vědomí krásy hry na tyto dechové nástroje.

Hobojista Vladislav Borovka začal s hrou na hoboj v rodných jihočeských Netolicích v tamní lidové škole umění u Jana Nováčka. V letech 1990–1996 studoval na Pražské konzervatoři u Bedřicha Vobořila. V průběhu studia získal několik ocenění v soutěžích (Concertino Praga – národní kolo, Soutěž konzervatoří Kroměříž 1994 – 2. cena). Zúčastnil se řady interpretačních kurzů u významných pedagogů (Jean-Louis Capezzali, Maurice Bourgue, Thierry Cammaert, Günther Passin) a v roce 1998 pobýval na tříměsíční stáži v japonské Toyamě. V roce 2000 získal spolu s fagotistou Tomášem Františem stipendium firmy Yamaha.

Roku 2001 dokončil studia na Hudební fakultě Akademie múzických umění ve třídě Jiřího Mihuleho a získal titul laureáta Pražského jara. V letech 2001–2002 studoval na Conservatoire Paul Dukas v Paříži u Jeana-Louise Capezzaliho.

Byl zakládajícím členem  PKF – Prague Philharmonia, jíž je od roku 1994 členem. Od roku 2004 vyučuje na Pražské konzervatoři. Jako sólista vystoupil s PKF – Prague Philharmonia, Pražským komorním orchestrem nebo Státní filharmonií Košice, od roku 2011 je členem České filharmonie.

Fagotista Tomáš Františ vystudoval hru na fagot na Konzervatoři Brno pod vedením profesora Jiřího Nykodýma a dále Hudební akademii múzických umění v Praze u profesorů Jiřího Seidla a Františka Hermana.
Zvítězil v několika interpretačních soutěžích (Kroměříž 1994, Chomutov 1995, Olomouc 2000). V roce 2002 se stal laureátem Mezinárodní soutěže Pražské jaro. S fagotovým kvartetem Fagotti Brunenses získal 2. cenu na Mezinárodní soutěži fagotových kvartet v Postupimi v roce 1995. 
Od roku 1993 působil jako sólofagotista ve Filharmonii Brno. Stejnou pozici zastával od roku 1994 v nově založené Pražské komorní filharmonii (dnes PKF – Prague Philharmonia). V České republice premiéroval s orchestrem fagotové koncerty francouzských autorů André Joliveta (1999), Jeana Françaixe (2000) a českého skladatele Martina Hyblera (2008). Sólově vystupuje s významnými domácími orchestry, například s Českou filharmonií, PKF – Prague Philharmonia, Filharmonií Brno, Komorní filharmonií Pardubice, Plzeňskou filharmonií a dalšími. 
V letech 2003–2007 vyučoval na Janáčkově akademii múzických umění v Brně. V letech 2003–2013 působil na letní hudební akademii Prag – Wien – Budapest v rakouském Semmeringu. Od roku 2007 vyučuje na Pražské konzervatoři. Od roku 2013 působí v České filharmonii. Od roku 2022 vyučuje na HAMU v Praze.
V roce 2013 založil s kolegy z České filharmonie Český spolek dvouplátkových nástrojů a Letní fagotovou akademii v Ratajích nad Sázavou. Ve spolku se podílí na tvorbě projektu České dvouplátkové sympozium a cyklu výchovných koncertů pro základní (a umělecké) školy zaměřených na propagaci hry na fagot. Spolupracuje s Národním institutem pro další vzdělávání (NIDV), kde realizuje kurzy pro učitele základních uměleckých škol. 
Upravuje a aranžuje hudbu pro dvouplátkový soubor (soubor hobojů a fagotů) a různá komorní seskupení. Na tuto činnost navazuje komponováním didaktických skladeb pro fagot a další nástroje.

 

Informace k přihláškám do skupiny:

Věk: od 10 let, hoboje, fagoty

Plánovaný maximální počet vybraných účastníků: 6- 8 žáků s jejich pedagogy do každého oboru, individuální lekce i společná práce – v souboru dvouplátkových nástrojů

Repertoár pro nahrávku k nominaci: 2 skladby , aktuální nahrávka ( 2024, konec roku 2023)

Termíny setkání 2024/2025

23. – 25. 8. 2024 Olomouc

5.10. 2024         Praha

23.11. 2024       Praha

25.1. 2025         Praha

1. 4. 2025          Praha

17 .5. 2025         Praha

Termíny jednodenních setkání vycházejí z časových možností mentorů a mohou se v průběhu roku změnit.