Svatopluk Zaal

trubka, komorní hra

korepetice: Eva Nýdlová

Láska k hudbě, inspirace dalších, šíření poselství

Hudba je součástí lidské existence od nepaměti. Je to způsob, jak vyjádřit naše emoce, myšlenky a zkušenosti. Je to způsob, jak se navzájem spojit a porozumět si.

Věřím, že hudba je důležitou součástí společnosti. Hudba nás může inspirovat, vzdělávat a měnit svět.

Láska k hudbě je to, co mě žene dál. Je to to, co mě inspiruje k tomu, abych pomáhal druhým. Je to to, co mi dává smysl života.

Věřím, že hudba má moc změnit svět k lepšímu. A já chci být součástí této změny.

Program MenART je pro mě jedinečnou příležitostí, jak inspirovat další mladé talentyšířit hudební poselství  a pomáhat jim měnit svět. Jsem vděčný za tuto příležitost a věřím, že program MenART mi pomůže dosáhnout svých cílů.

Narozen v  roce 1972 v Poličce , absolvoval v letech 1986-1992 Konzervatoř v Brně ve třídě prof.Emila Drápely a prof.Bedřicha Dvořáčka, a poté Janáčkovu Akademii múzických umění v Brně ve třídě prof.Jana Brody 1992-1996.

V orchestru PKF-Prague Philharmonia působí na pozici trumpetisty od jejího založení v roce 1994.

V roce 1998 byl rovněž 1.trumpetistou Symfonického orchestru Českého rozhlasu.

Pravidelně spolupracuje s orchestry FOK ,Komorní filharmonie Pardubice, Filharmonie Hradec Králové, Česká Sinfonietta , Česká filharmonie ,Solistes Europeéens Luxembourg ,orchestr Národního divadla,PKO a další.

Od roku 2005 působí jako pedagog na Gymnáziu a Hudební škole hl.m. Prahy.

 

Informace k přihláškám do skupiny:

Věk: od 10 let

Plánovaný maximální počet vybraných účastníků: 8 žáků a jejich pedagogové.

Repertoár pro nahrávku k nominaci: 2 skladby z odlišných období

Termíny setkání 2024/2025

23. – 25. 8. 2024 Olomouc

12.10. 2024         Praha

23.11. 2024       Praha

25.1. 2025         Praha

1. 4. 2025          Praha

17 .5. 2025         Praha

Termíny jednodenních setkání vycházejí z časových možností mentorů a mohou se v průběhu roku změnit.