Radek Baborák

lesní roh

„Hudba a hudební vzdělání jsou důležité pro rozvoj mnoha oblastí lidského bytí a myšlení. Hudba sama nejen že obohacuje emoční svět každého člověka, ale rozvíjí a prohlubuje nečekané schopnosti mozku. Díky tomu se každý, kdo se s hudbou aktivně potká, dokáže rychleji a efektivněji orientovat v běžném životě. V situacích které vyžadují bleskové reakce, intuici, představivost i rozhodnost. V hudbě se vše odehrává ve zvláštním mikroprostoru a zhuštěně. Zároveň při její produkci zažíváme nenahodilost vesmírné existence. To vše zní velmi složitě a tajemně. Ve skutečnosti se při osvojení si hudebních nástrojů, nebo zušlechtění hlasu postupuje krůček za krůčkem. A pokud se hlasy a tóny spojí, třeba v souboru, orchestru či sboru a dojde mezi nimi ke kýženému souzvuku, dostane to interprety i posluchače do stavu blaženosti. 

Každý rádce na cestě k tomuto cíli je důležitý. Mnohé poznání je možné předat pouze osobně. Právě k tomu je tu Akademie MenART. Přeji všem adeptům hudby na všech úrovních, aby si spolu s pedagogy a mentory našli cestu k hudbě a aby jim byla průvodcem po celý život.“

Hornista a dirigent Radek Baborák patří mezi nejvýraznější osobnosti světové klasické hudební scény. Vystupoval na v koncertních sálech po celém světě a spolupracoval s řadou výjimečných dirigentských osobností, jako jsou Daniel Barenboim, Simon Rattle, Vladimír Ashkenazy, Naame Järvi či Seidži Ozawa. Radek Baborák v minulosti působil jako sólohornista v PKF — Prague Philharmonia, České filharmonii, Mnichovské filharmonii a v sezonách 2003—2010 též v Berlínské filharmonii. Sólově vystoupil s řadou prestižních těles, např. s Bamberskými symfoniky, Petrohradskou či Moskevskou filharmonií, Londýnskou královskou filharmonií, Tonkünstler Orchestra Vídeň, Mozarteem Salzburg či Filharmonií Arthura Rubinsteina v Lodži. Jeho vstup mezi dirigující sólisty iniciovali hráči Mito Chamber Orchestra, když ho vyzvali k zastoupení indisponovaného Seidžiho Ozawy na evropském turné orchestru. V současné době působí Radek Baborák v Mito Chamber Orchestra jako Ozawův asistent a je hlavním hostujícím dirigentem Yamagata Symphony Orchestra. Od sezony 2021, je šéfdirigentem a dramaturgem ZSO Mariánské Lázně. 

Významnou součástí hudebního života Radka Baboráka je komorní hudba. Založil a umělecky vede soubory Baborak Ensemble, Český hornový sbor a smyčcový soubor Pražští komorní sólisté. Dále je členem ansámblu Afflatus Quintet, se kterým získal první cenu na soutěži ARD v Mnichově, souboru Berlín – Mnichov – Vídeň Oktet a spolupracuje s Berlínskými barokními sólisty. Je též uměleckým vedoucím orchestru Česká Sinfonietta. Pravidelně účinkuje s celou plejádou mimořádných osobností, mezi něž patří klavíristé Yefim Bronfmann, András Schiff nebo Denis Kožuchin, houslisté Julian Rachlin, Janine Jansen či Boris Brovtsyn, violoncellista Julian Steckel, flétnista Emmanuel Pahud, hobojisté Albrecht Mayer, François Leleux nebo zpěváci Ian Bostridge, Thomas Quasthoff a Waltraud Mayer. V roce 2020 ho čeká debut s Vídeňskou filharmonií, kde se představí pod taktovkou Daniela Barenboima. 

Radek Baborák začal studovat hru na lesní roh v osmi letech u profesora Karla Křenka, pokračoval na Pražské konzervatoři pod vedením profesora Bedřicha Tylšara. Hned po studiích mu bylo nabídnuto místo prvního hornisty v České filharmonii — zcela výjimečně bez konkurzu. V roce 1995 obdržel cenu Grammy Classic a Cenu Davidoff. Věnuje se též pedagogické činnosti — vyučuje na HAMU v Praze, berlínské Barenboim-Said Academy a hostuje na TOHO University Tokyo. 

 

Výzva pro ročník 2024/2025

Zažijte inspirativní rok ve spolupráci s vynikajícím hudebníkem a dirigentem Radkem Baborákem naplněný novými výzvami, setkáními a společnou intenzivní prací. 

 

Informace k přihláškám do skupiny Radka Baboráka 

Účast v projektu je určena prioritně pro hornisty, případně malá dechová uskupení cca do 5 členů a jejich vedoucího pedagoga. 

Věk: 12 + 

Plánovaný maximální počet vybraných účastníků: maximálně 4 žáci a jejich pedagogové a dva soubory.

Do přihlášky uveďte aktuální repertoár, na kterém pracujete.

Dvě až tři skladby - ukázky realizovaných či rozpracovaných prací (může jít o work in progress ze zkoušky, nikoliv záznam celého koncertu) v délce do 5 minut. 

Ukázky je třeba nahrát (jako veřejný či neveřejný odkaz) na YouTube – viz. Podmínky přihlášek.

Upozorňujeme, že nesplnění všech podmínek (obecné podmínky + specifické podmínky mentora) může být důvodem k vyřazení přihlášky.

 

Program 2024/2025

Termíny budou upřesněny.