Petr Janda

architektura

Práce architekta je postavena na neustálém hledání a propojování staveb s prostředím, do kterého je navrhuje. Toto hledání probíhá v hlavě architekta a propojuje se s jeho pohledem na svět. Se studenty se soustředím na to, najít co nejcitlivější průnik mezi jejich povahami a zájmy, mezi tím, co se jim líbí a co je baví, a mezi tím, co a jak vytváří a navrhují. Architekturu chápu jako jazyk, kterým se všichni dokážeme vzájemně dorozumívat i přesto, že každý z nás jej používá trochu jinak, s rozdílnými nářečími a slovy - rozdílnými domy, jejich tvary a detaily.

Petr Janda je český architekt a výtvarný umělec. Narodil se v roce 1975 ve Zlíně (tehdy ještě v Gottwaldově), kde také vystudoval Střední průmyslovou školu stavební. Odtud pokračoval ve studiu architektury na ČVUT v Praze, kde diplomoval v ateliéru prof. Jana Bočana. Paralelně ale také studoval na AVU v ateliéru monumentální tvorby u prof. Aleše Veselého.

V roce 2008 založil vlastní studio „brainwork“. Během své dosavadní kariéry posbíral nesčetné množství mezinárodních ocenění. Nejúspěšnější realizovanou stavbou v tomto ohledu je bezpochyby Revitalizace pražských náplavek Rašínova a Hořejšího nábřeží, Praha (2009–2019). V mezinárodní soutěži BigMat Award získal za tento projekt národní cenu v roce 2021 a již po druhé tak získal toto ocenění – spolu s BigMat Award 13‘, kdy získal národní cenu za Památník obětem komunismu v Liberci.

V letech 2011-14 byl členem představenstva České komory architektů a předsedou pracovní skupiny Propagace architektury. Dvakrát byl nominován na Architekta roku. Jako jeden ze čtyř českých architektů se dostal do finále ceny Miese van der Rohe.

„Nenacházíme se v období, kdy by platil jednotný sloh. Jsme v období, ve kterém proběhla revoluce digitálního zpracování projektů a na ni navazuje revoluce technologická. Výsledkem je, že je dosažitelné téměř cokoliv. K tomu přibyl nový faktor – environmentální morálka, jenž je bohužel dezinterpretován a často využíván k manipulaci. To neznamená, že bychom jej brali na lehkou váhu. Většina našich projektů pracuje se společenskou odpovědností, kontextualitou (často ve složitých historických a památkových vazbách), technologicky pokročilými řešeními snižujícími ekologickou zátěž, i provozní úsporností... Já bych ale řekl, že základní současné téma je udržitelnost prostřednictvím vyvážení harmonie přírodního a člověkem vytvořeného (vystavěného) prostředí.“

http://www.petrjanda.com/

 

Informace k přihláškám do skupiny Petra Jandy 

Věk: 10 +   

Plánovaný maximální počet vybraných účastníků: maximálně 10 žáků/studentů a jejich pedagogové  

Práce této skupiny bude zaměřena na architekturu a tvorbu ve veřejném prostoru. K přihlášce, prosíme, připojte fotodokumentaci prací žáka/studenta (5 fotografií) z oblasti architektury či práce s prostorem. Těšíme se na dopisy od žáků/studentů proč by se rádi dostali do této skupiny, a na doporučující dopisy od pedagogů, proč hlásí právě tohoto žáka či studenta.  

Přihlášky přijímáme do 31. 3. 2024. 

Termíny setkání:

Úvodní 2- 3 denní setkání srpen/ září (víkend) 2024 – bude upřesněno

23. 11. 2024 – Praha

15. 2. 2025 – Praha

11. 4. 2025 – Praha

Termíny setkání vycházejí z časových možností mentorů a mohou se v průběhu roku změnit.