Pavel Mrkus

výtvarná tvorba - nová média

Můžeme díky umění vidět a prožívat zkušenost světa nově? Přiblížíme-li se k detailu, ukáže se celek v nečekaném rozměru a ozřejmí naše místo ve vesmíru. Technické nástroje v umění jsou jako lupa, mikroskop nebo tužka, nabízejí nový způsob vnímání, spojují vzdálené body, rozdělují pevné jádro. Pohyblivý obraz, světlo, čas, zvuk – to vše jsou příhodné prostředky pro zaznamenání živých dějů, které ustavičně probíhají v trávě i v kosmu. Lze se všeho jen lehce dotknout, anebo se ponořit kamsi do hlubiny, v umění je vše možné.

Doc. Mgr. A. Pavel Mrkus je vícerozměrově zajímavou osobností české výtvarné scény. Sám sebe představuje jako audiovizuálního umělce, který využívá digitální obrazové a zvukové prostředky často ve spojitosti s konkrétním prostorem. 

Své kořeny má ve sklářském oboru (SUPŠ sklářská v Kamenickém Šenově), odkud pokračovat ve studiu na UMPRUM v Praze či na Polytechnic University, Stoke on Trent ve Velké Británii. Další rozměry jeho životu i tvorbě přidalo nejen studium religionistiky (Institut ekumenických studií, Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze), ale i bohatá pedagogická praxe nejen u nás, ale i v zahraničí – např. v Japonsku na škole Toyama City Institute of Glass Art či na Rhode Island School of Design v Providence, USA.

Po účasti na Benátském bienále v roce 2003 byl prezentován na řadě mezinárodních skupinových i samostatných výstav v zahraničí. Za výstavu Next Planet v brněnském Domě pánů z Kunštátu byl vyhlášen Osobností roku 2012 za nejvýraznější počin. Společně s Danielem Hanzlíkem založili ateliér Time-based Media na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, kde od roku 2015 působí jako děkan. 

S jeho výtvarnými pracemi se můžete setkat na mnoha samostatných i skupinových výstavách u nás i v zahraničí. Jen z posledního roku jmenujme:

Mezipaměť/Cache. Galerie Rudolfinum, Praha
Plán B. Smetanova výtvarná Litomyšl
Navzdory času. Galerie Jelení, Praha
…a ptáci opět zpívají. Galerie Emila Filly, Ústí nad Labem

 

Odkazy:

https://mrkus.ixode.org/

https://fud.ujep.cz/ateliery/time-based-media/

https://vimeo.com/52393076

 

Informace k přihláškám do skupiny Pavla Mrkuse

Do této skupiny se mohou hlásit dvojice pedagog – žák/student ve věkovém rozmezí 10 let – konec studia na SŠ.

Skupina je obzvlášť vhodná pro děti a studenty, kterým je blízká práce s technikou – ať už s tou běžně dostupnou jako jsou mobily, či nějakou specifičtější. Práce bude individuální a uzpůsobená technickým možnostem a schopnostem jednotlivých účastníků.

K přihlášce přiložte cca 5 fotografií výtvarných prací, případně videa (nutno uložit na YouTube a do přihlášky vložit pouze odkaz).

Přihlášky přijímáme do 30. 3. 2022.

Archiv událostí 2022/2023
26/8/2022 - 28/8/2022 Kroměříž

I. setkání Akademie MenART

22/10/2022 Ústí nad Labem

II. setkání Akademie MenART

18/2/2023 Praha

III. setkání Akademie MenART

18/3/2023 Online

MenART+/ Práce s programem Resolume s Karimem Tarakji

16/4/2023 Praha UMPRUM

IV. setkání Akademie MenART

17/6/2023 Litomyšl - Vila Klára

Smetanova výtvarná Litomyšl