Jiří Kabát

viola a komorní hra

Je mi ctí být již podruhé součástí mentorského týmu Stipendijní akademie MenART. Tento projekt vnímám jako skvělý počin. Propojování kreativních nadaných mladých lidí, předávání zkušeností od mentorů a komunikace s pedagogy (a mezi pedagogy) tvoří podhoubí pro opravdu celostní rozvoj talentu. Setkávání a budování vztahů je také ideálním základem veškeré komorní hudby – oblasti, která je mému srdci mimořádně blízká. Po zkušenosti, kterou jsem s MenARTem udělal, se opět těším se na mladé talentované hudebníky a především na mnoho krásného společného muzicírování.

Jiří Kabát studoval Pražskou konzervatoř a Royal Conservatoire of Scotland (RCS) v Glasgow. Jako sólista nebo dirigent vystupoval např. s Collegiem Českých Filharmoniků, Pražskou Komorní Filharmonií, Pražskými Komorními Sólisty, Komorní Filharmonií Pardubice, Filharmonií Hradec Králové, Plzeňskou filharmonií a dalšími. Získal stipendia pro Int. Music Academy v Plzni a Meadowmount School of Music (USA). Je držitelem cen z mezinárodních soutěží  a získal i další ocenění jako např. Classic Prague Award, Governor's Prize, Tillett Trust Bursary a další. Po osm sezón zastával pozici violisty Vlachova kvarteta Praha, dva roky působil v téže roli u Pavel Haas Quartet. Působil jako pedagog na Konzervatoři Pardubice a Univerzitě Hradec Králové, od školního roku 2020/21 byl jmenován ředitelem Základní umělecké školy Pardubice - Polabiny.  

Je též absolventem oboru skladba a dirigování ve třídě Jiřího Gemrota resp. Miriam Němcové a Miroslava Košlera. V roce 2011 získal 1. cenu a, mimořádně udělovanou, cenu absolutního vítěze druhého ročníku Mezinárodní skladatelské soutěže Antonína Dvořáka. Jeho díla zněla např. na Festival International Echternach, v komorním cyklu FOK a České Filharmonie, Östergötlands Music Dagar, Festival du Lubéron, Festival de Quatuors à Cordes en Pays de Fayence aj. Je držitelem ceny OSA za rok 2013 pro nejúspěšnějšího skladatele vážné hudby. Jako aranžér pracoval pro Českou Filharmonii i většinu tuzemských orchestrů, ale i mnoho komorních uskupení, nebo například pro švýcarské nakladatelství EMR. 

 

Informace k přihláškám do skupiny Jiřího Kabáta:

Věk: od 10 let 

Plánovaný maximální počet vybraných účastníků:  

2-4 soubory a jejich umělečtí vedoucí /pedagogové/,

sólová viola

Komorní hra: smyčcová dua, tria, kvarteta a kvinteta 

Repertoár pro video nahrávku pro  soubory i jdenotlivce: 2 skladby z odlišných období 

Jediným skutečně důležitým kritériem je talent, touha a potenciál rozvoje, nikoli věk. 

Prosíme, ukázky nahrajte na YouTube a do přihlášky vložte odkaz 

Termíny setkání 2024/2025

23. – 25. 8. 2024 Olomouc

5.10. 2024         Praha

23.11. 2024       Praha

25.1. 2025         Praha

1. 4. 2025          Praha

17 .5. 2025         Praha

Termíny jednodenních setkání vycházejí z časových možností mentorů a mohou se v průběhu roku změnit.