Jan Kodet

tanec

Jsem rád, že mohu být součástí tohoto skvělého projektu mentoringu. Vím, a sám si dobře pamatuji, jak moc mne nejen v dětství, ale i později, ovlivňovala setkání s inspirativními osobnostmi. Budu moc rád, když se i mně podaří podpořit, poradit či zapálit pro tanec další generaci a předat tak dále vášeň a radost, bez nichž se neobejde žádná umělecká disciplína. Touha vyjadřovat se pohybem a tancem je v současné době stále intenzivnější a já si uvědomuji, jak je důležité se potkávat a pomáhat si. Tanec je v uměleckém světě oborem tak specifickým a jeho konzultování nás posouvá všechny dopředu. Udělá mi radost, když se podaří otevřít hranice novým talentům, protože věřím, že svět ZUŠ a profesionálního tance odděluje často tak málo.

Jan Kodet, choreograf (a často též režisér v jedné osobě), taneční pedagog a baletní mistr Národního divadla, patří k předním představitelům současné taneční scény. Vytvořil řadu úspěšných a novátorských projektů tanečního divadla nejen u nás, ale i v zahraničí, například Danse Macabre, Doteky snáře, Gates, Cala Estreta, Raumtraumen, Povídání s Fridou, Zlatovláska, Čarodějův učeň, Malá mořská víla či Human Locomotion. K cenami ověnčeným představením patří třeba Lola & Mr. Talk (Divadlo Archa) nebo Camoufl.AGE (balet Národního divadla), jež získaly Cenu divadelních novin a Sazky za nejlepší choreografický počin divadelní sezóny. I jeho pedagogická činnost je rozkročena mezi české a zahraniční školy, divadla a taneční skupiny. Techniku moderního tance, improvizaci a kompozici vyučuje vedle Prahy (Taneční konzervatoř či Taneční centrum Praha) také v Německu, Španělsku, Švédsku, Norsku, Švýcarsku či Portugalsku aj. Od roku 2006 přednáší na pražské HAMU. A nyní budou mít příležitost díky jeho zapojení do dalšího ročníku Akadeie MenART také taneční obory zušek.

Taneční základy získal Jan Kodet ve Vysokoškolském uměleckém souboru Univerzity Karlovy (později Tanečním divadle Praha) pod vedením Ivanky Kubicové, Jana Hartmana či Marcely Benoniové. Po absolvování pedagogiky moderního tance na Taneční katedře HAMU sbíral v průběhu 90. let zkušenosti v zahraničí. Působil v Dance Berlin, S.O.A.P. Dance Theater Frankfurt, Ballet Gulbenkian Lisabon a setkal se s takovými choreografy jako Ohad Naharin, Nacho Duato, Paulo Ribeiro nebo Itzik Galili. Nejvíce si však Kodet cení spolupráce s portugalským choreografem Rui Hortou, v jehož skupině několik let tančil a posléze pracoval jako Hortův asistent s řadou evropských souborů (Cullberg Ballet, Compagnie National de Mareseille či Icelandic Ballet aj.).

Po návratu do Prahy nastoupil jako baletní mistr do Národního divadla, především ale působil jako nezávislý umělec. Vytvořil řadu jak rozměrných inscenací, v nichž připravil jen pohybovou složku, tak autorských projektů, u kterých hraje stejně důležitou roli jak tanec, tak i výtvarná koncepce. Pravidelně spolupracuje s mladými tanečníky, s režiséry multižánrového ražení (s režisérským tandemem SKUTR, tedy Lukášem Trpišovským a Martinem Kukučkou) a jako jeden z mála choreografů také se skladateli, třeba s Ivanem Acherem, Petrem Kalábem nebo Zbyňkem Matějů. Podílí se rovněž jako choreograf na vzniku operních inscenací režiséra Jiřího Heřmana; z představení pro Národní divadlo v Praze to byly například Rusalka, Hry o Marii, Gloriana a v Brně Epos o Gilgamešovi či Faust a Markétka. Jako pedagog se účastnil celé řady mezinárodních workshopů a sám je spoluzakladatelem a uměleckým šéfem International Contemporary Dance Workshop Prague (ICDW Prague).

 

Informace k přihláškám do skupiny Jana Kodeta

Věk: 12+

Plánovaný maximální počet vybraných účastníků: 1 nebo 2 soubory (cca 6 tanečníků)


K přihlášce přiložte charakteristiku skupiny – shrnující pohled pedagoga na práci souboru, uveďte své vzory a očekávání od účasti v projektu. Přiložte také krátké vzkazy od členů souboru (vztah k oboru, očekávání).


CV pedagoga – absolvované studium, předchozí zkušenosti v oboru.


Přiložte dvě až tři ukázky choreografie, na které pracujete - ukázky z realizovaných či rozpracovaných prací (může jít o work in progres ze zkoušky nikoli záznam celého vystoupení) v délce do 5ti minut.

Přihlášky přijímáme do 30. 3. 2022.

Archiv událostí 2022/2023
26/8/2022 - 28/8/2022 Kroměříž

I. setkání Akademie MenART

1/4/2023

III. setkání Akademie MenART

25/6/2023 Litomyšl - Festivalové zahrady

Smetanova Litomyšl - Festivalové zahrady - Taneční sekce pod vedením Jana Kodeta