Erika Bornová

malba, kresba

Máte-li chuť, přidejte se ke mně na objevitelskou cestu neprobádanými končinami přírody a bytostí v nich nalezených. Spatříme ji očima naší fantazie a zkusíme ji zachytit pomocí kresby či malby.

Ač je Erika Bornová známá především jako sochařka, na Akademii výtvarných umění v Praze vystudovala obor malby. Pro své sochařské práce si vybírala nezvyklé materiály – například polystyren. Věnovala se především tématům žen z pohledu světa a světu z pohledu žen. Tuto její sochařskou cestu ale radikálně přerušil úraz oka, který jí na čas znemožnil prostorové a částečně i barevné vidění. To byl jeden z důvodů, který jí navrátil zpátky do oblasti malby a kresby. Po sérii autoportrétů zachycujících její omezené vidění začala objevovat svět mikropřírody – láčkovců, mlžů, hlavonožců… ale i rostlin.

S jejími pracemi jste se mohli setkat na mnoha samostatných i společných výstavách: např. 2023 – Den, kdy se otvírají poklady (Galerie současné malby, Ostrava), 2021 – Šílenství je stráž noci (GHMP Colloredo-Mansfeldský palác, Praha), 2018 – společná výstava s manželem Tomášem Císařovským (Pražský dům, Brussel), 2016 – Posedlost (Galerie V. Špály, Praha) a mnoho dalších.

 

 

 

 

Informace k přihláškám do skupiny Eriky Bornové 

Věk: 10 +   

Plánovaný maximální počet vybraných účastníků je maximálně 10 žáků/studentů a jejich pedagogové  

Tato skupina se bude zabývat kresbou a malbou se zaměřením na svět přírody. K přihlášce, prosíme, připojte fotodokumentaci prací žáka/studenta (5 fotografií) s tématikou přírody. Těšíme se na dopisy od žáků/studentů proč by se rádi dostali do této skupiny, a na doporučující dopisy od pedagogů, proč hlásí právě tohoto žáka či studenta.  

Přihlášky přijímáme do 31. 3. 2024. 

Termíny setkání: 

23. – 25. 8. 2024 – Olomouc

23. 11. 2024 – Praha

15. 2. 2025 – Praha

11. 4. 2025 – Praha

Termíny jednodenních setkání vycházejí z časových možností mentorů a mohou se v průběhu roku změnit.