22/2/2022

Jak nezabít talent a podpořit jej v zárodku

Záznam diskuse v rámci Festivalu umění a kreativity ve vzdělávání.

Hosté diskuze: Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych DOC. MGA. IVO KAHÁNEK, PH.D. Viliam Dočolomanský Mgr. Milan Motl, Ph.D. 

Programem provádí moderátoři Veronika Paroulková a Pavel Trojan. 

Umělecké vzdělávání významně přispívá k vyváženému osobnostnímu rozvoji dítěte. České republika má v tomto směru velkou tradici v síti základních uměleckých škol. Rozpoznat talent a včas jej podpořit není snadné a vyžaduje vhodné vedení pedagoga. V MenARTu neustále připomínáme myšlenku, že za každým úspěšným žákem stojí minimálně jeden osvícený pedagog. Sdílíme přesvědčení, že právě inspirace pedagogů předními umělci, mistry svých oborů, bude mít pozitivní dopad nejen na pedagogické vedení konkrétních talentovaných dětí, ale i na jejich práci obecně. „Talent, to je takový pel na motýlích křídlech, který dostanete od Boha, nikdo jiný vám ho nemůže dát. Ale při neopatrném zacházení vám ho může někdo vzít,“ Ivo Kahánek.