Stipendijní akademie mentoringu uměleckého vzdělávání
4/5/2022

Prezentace v Senátu Parlamentu ČR: ZUŠ – naše rodinné stříbro

Srdečně vás zveme na slavnostní prezentaci v Senátu Parlamentu ČR ZUŠ – naše rodinné stříbro / pozitivní zprávy o stavu uměleckého vzdělávání v 21. století, která se uskuteční 27. května od 16.00 hod.

V jednotlivých panelech se zaměříme na témata jako jsou: pozice uměleckého vzdělávání v ČR, přínos uměleckého vzdělání pro společnost, jak pedagogové řeší současné požadavky rodičů, komunitní role ZUŠ a přínos pro kulturní život na menších městech a v jednotlivých regionech, aktéři základního uměleckého školství apod.

Vstup zdarma. Podrobný program a registrace.