12/6/2021

oznamujeme složení nového ročníku 2021/22 - těšíme se společný rok se všemi přijatými studenty!

Společně s mentory, kteří velmi pozorně procházeli Vaše ukázky a motivační dopisy děkujeme za velký zájem. Vážíme si času, který jste přípravám a výběru ukázek věnovali. Je úžasné vidět, kolik motivovaných a talentovaných mladých lidí má chuť na sobě pracovat. Do společného ročního programu jsme mohli vybrat jen menší část z Vás a rozhodování bylo obtížné. Všem, kteří pro tuto chvíli vybráni nebyli přejeme, aby se nenechali odradit a v uměleckém oboru, který si vybrali dále pokračovali s chutí. Odměnou bude společná radost a uspokojení z uměleckých prožitků.