Stipendijní akademie mentoringu uměleckého vzdělávání
20/11/2021

MenART + poprvé v Praze a Benešově.

Stipendijní Akademie MenART se rozvíjí. A to především díky všem, kteří vnímají, že umělecké vzdělávání, možnost čerpat zkušenosti a inspiraci od mistrů svého oboru má zásadní význam. Těší nás vzrůstající zájem o přijetí do programu a získání ročního stipendia. Kapacity mentorů i naše jsou omezené. Přesto hledáme cesty, jak spolupracovat a podporovat rozvoj talentovaných žáků spolu sjejich pedagogy, kteří splňují všechny předpoklady pro zařazení do ročního programu, avšak vdůsledku velké konkurence již nemohli být přijati.

Vpátek 19.11. se na pražské ZUŠ Šimáčkova konal první MenART + v podobě jednodenního masterclass pro skvělé členy Divadelního souboru Ty – já – tr a jejich pedagožku Radku Tesárkovou pod vedením našeho mentora, herce a autentického umělce, který je nazýván „fyzickým básníkem“ Petrem Vášou. Sobota byla věnována žákům a pedagogům literárně- dramatického oboru ZUŠ J. Suka v Benešově.

Věříme, nadstavbové aktivity Stipendijní Akademie MenART budeme dále rozvíjet ve prospěch podpory kvality uměleckého vzdělávání na českých základních uměleckých školách i vrámci dalších oborů.