Stipendijní akademie mentoringu uměleckého vzdělávání
9/2/2022

JAK NEZABÍT TALENT A PODPOŘIT JEJ V ZÁRODKU - záznam

Nestihli jste diskusi Jak nezabít talent a podpořit jej v zárodku, kterou jsme pro vás připravili v rámci Festivalu umění a kreativity ve vzdělávání? Nevadí! Můžete ji stále zhlédnout ze záznamu na YouTube.

Umělecké vzdělávání významně přispívá k vyváženému osobnostnímu rozvoji dítěte. České republika má v tomto směru velkou tradici v síti základních uměleckých škol. Rozpoznat talent a včas jej podpořit není snadné a vyžaduje vhodné vedení pedagoga. 

Za účast děkujeme: 
doc. MgA. Ivo Kahánek, Ph.D, zakládající mentor Akademie MenART, klavírní virtuos, profesor na pražské HAMU,
prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych, přední český psychiatr, popularizátor vědy a vysokoškolský pedagog,
MgA. Viliam DočolomanskýPh.D zakladatel a umělecký vedoucí divadelního studia Farma v jeskyni, mentor Akademie MenART,
Mgr.et Mgr. Milan Motl, Ph.D, středoškolský pedagog, sbormistr, předseda Asociace učitelů hudební výchovy, člen odborných rad.

Za moderaci děkujeme Veronice Paroulkové a Pavlu Trojanovi.