27/9/2022

Comenium musicum podpoří stipendium ve Velké Británii

S potěšením oznamujeme vznik nového Stipendijního fondu Akademie MenART prof. Boženy Viskupové a Aleny Vikové „Comenium musicum". Tento fond bude dle přání jeho zakladatelky paní Aleny Vikové podporovat vzdělání českých talentovaných studentů na uměleckých školách ve Velké Británii.

Pro koho je studium určené:
Pro talentované žáky a studenty, občany ČR do dovršení 26 let věku, uchazeče o studium na středních a vysokých uměleckých školách ve Velké Británii.
 
Podmínky pro udělení stipendia:
Úspěšné přijetí k prezenčnímu studiu na hlavní obor v rámci uměleckých středních či vysokých škol ve Velké Britanii. Podporujeme též výměny v rámci programu Erasmus či studijní stáže a pobyty v délce delší než 1 měsíc.
 
Termíny a podmínky podání žádosti:
Žádosti lze podat 2x ročně prostřednictvím Stipendijní Akademie MenART. Nejbližší termín, do kterého žádosti přijímáme, je 15. 11. 2022. 
 
Žádost o stipendium musí obsahovat
-           motivační dopis studenta 
-           doporučující dopis stávajícího pedagoga 
-           ukázky prací
 
Podmínky naleznete zde: https://www.menart.cz/cs/stipendium
 
Stipendijní fond Akademie MenART je realizován díky filantropickému rozhodnutí jeho zakladatelky a mecenášky, paní Aleny Vikové a navazuje na odkaz legendární pedagožky profesorky Boženy Viskupové (1913 -2015), která svůj život zasvětila hudební výchově dětí a mládeže, zejména v oblasti hudebně – pohybové výchovy. Školila tisíce českých a slovenských pedagogů mateřských, základních i pedagogických škol, tvořila osnovy výuky taneční práce ve školách a je autorkou řady  metodických příruček, z nichž stále studují studenti středních a vysokých škol. Výčet její celoživotní práce je téměř nevyčerpatelný a zahrnuje výchovnou, odbornou a uměleckou práci v oblasti všeobecného a odborného hudebního vzdělávání včetně sběratelství lidových písní, práci v České hudební společnosti a také v oblastech mezinárodní spolupráce. Paní Viskupové byla za její celoživotní práci udělena v roce 2011 Medaile J. A. Komenského 1. stupně ministra školství.