PROHLÍŽÍTE ARCHIVNÍ ROČNÍK | ZPĚT NA AKTUÁLNÍ ROK

Gratulujeme všem stipendistům, které si mentoři vybrali pro společné setkávání v roce 2020/2021.

Děkujeme za velký zájem a všem přejeme odvahu a radost z tvorby na Vaší cestě za poznáváním uměleckých oborů.

STIPENDIJNÍ AKADEMIE MENTORINGU UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

Gratulujeme všem stipendistům, které si mentoři vybrali pro společné setkávání v roce 2020/2021.

Děkujeme za velký zájem a všem přejeme odvahu a radost z tvorby na Vaší cestě za poznáváním uměleckých oborů.

3. ročník 2020–21

klasická hudba

JAN FIŠER

housle

Kateřina Kněžíková 

soprán

Ivo Kahánek

klavír

Jan Ostrý

příčná flétna

HUDBA bez žánrových hranic

radek baborák

lesní roh, dirigent

práce se soubory

Radka Fišarová 

muzikálový zpěv

Marcel Bárta

skladatel a výtvarník

VýtvarnÉ umění

Tomáš Císařovský

malba

Richard Loskot

nová média

​

Divadelní

Dominika Špalková

divadlo DRAK

práce se soubory

Tanec

Jan Kodet

práce se soubory

cíl programu

“Mám radost, že prostřednictvím celorepublikové sítě základních uměleckých škol můžeme podpořit výrazné talenty. Že můžeme přispět k tomu, aby se vzájemně propojili a aby takto vzniklá synergie přinesla jejich tvorbě nový rozměr. Obohatí tak nejen sami sebe, ale především celou naši společnost.” Libor Winkler, řídící partner RSJ

Cílem Nadačního fondu Magdaleny Kožené je podpořit a zviditelnit význam uměleckého vzdělávání v naší společnosti.

Stipendijní program MenART míří do základních uměleckých škol s cílem podpořit vyhledávání, rozvoj a podporu mladých talentů a podpořit a inspirovat pedagogy, kteří se jejich výuce věnují.

​

Program MenART 

​

Pro koho je Akademie MenART určena?

​

Co je principem Akademie MenART?

​

Souvislosti Stipendijní akademie MenART

​

Zásady Akademie MenART

 podmínky 3. ročníku

​

​

Harmonogram 3. Ročníků MenART

Přípravná fáze

15. 5. 2020 –  uzávěrka přihlášek

5. 6. 2020 – zveřejnění stipendistů

​

Plán setkánÍ

I. setkání     |    Kroměříž     |    28. 8. – 30. 8. 2020

Divadlo DRAK  |  4. – 6. 9. 2020

skupina Tomáše Císařovského – Praha / UMPRUM, 11. – 13. září 2020;skupina Richarda Loskota – Technická univerzita Liberec / Fakulta umění a architektury, 28. – 30. srpna 2020

II. setkání     |    Hamu / Umprum     |    7. 11. 2020

III. setkání     |    Hamu / Umprum     |    6. 2. 2021

IV. setkání     |    Hamu / Umprum     |   17. 4. 2021

​

Dramatická skupina 

I. Setkání – Hradec Králové – Drak   |  pá – ne 4. – 6. září 2020

II. Setkání sobota    |    14. listopadu 2020

III. Setkání sobota   |    20. února 2021

IV. Setkání sobota   |    24. dubna 2021

Místa setkání dramatické skupiny budou upřesněna po domluvě s přijatou skupinou.

​

Důležité: Termíny mohou být upraveny v závislostech na časových možnostech mentorů. 

Rozsah výuky zůstane zachován. 

​

Harmonogram ZDE. (pdf)

Vstupní podmínky dle oborů ZDE. (doc)

​

kritéria výběru stipendistů hodnocení

  • přihlášky hodnotí poradní tým Nadačního fondu, výsledný výběr účastníků stipendijního programu podléhá osobnímu rozhodnutí mentora 

​

Všechny přihlášky obsahují povinně:

  • 1. Motivační dopis studenta – nejde nám o životopis studentů, je pro nás důležitý jejich osobní pohled, co pro ně práce na ZUŠ znamená, jaká je jejich cesta, na čem rádi pracují, s jakými očekáváními se do programu hlásí
  • 2. Ukázky prací – nejde o profesionální nahrávky, zcela stačí MP3, MP4, AVI pořízené na hodině a foto výtvarných prac
  • 3. Doporučující dopis pedagoga – pohled pedagoga na svého studenta, jeho přístup, motivace, přístup k obor
  • 4. V případě skupin (J. Kodet, R. Baborák a divadla DRAK) – prosíme o krátké vzkazy členů souboru a shrnující pohled pedagoga na práci souboru + ukázky z realizovaných či rozpracovaných prací (může jít o work in progres ze zkoušky nikoli záznam celého vystoupení) v délce do 5ti minu

​

termíny zveřejnění stipendistů

  • Stipendisté III. ročníku budou vybráni a ohlášeni 5. června 2020.

  jak se přihlásit

Do programu se přihlašují studenti ZUŠ starší 10 let ve spolupráci se svými pedagogy. Přihlášky pro další ročník budou vyhlášeny v lednu 2021.

Více viz. kriteria výběru

 

15. 5. 2020 –  uzávěrka přihlášek

5. 6. 2020 – zveřejnění stipendistů

kontakt

Neváhejte nás kontaktovat s dotazy

Koncept a vedení projektu 

Dana Syrová dana@aficionado.cz

​

autorská hudba, TANEČNÍ OBOR

Zuzana Minaříková zuzana@aficionado.cz

​

klasická hudba

Irena Pohl Houkalová houkalova@zusopen.cz

​

výtvarný obor, LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR 

Martina Svobodová svobodova@zusopen.cz

​

Vstřícným hostitelem úvodního soustředění je ZUŠ Kroměříž

www.zuskm.cz

​

komunikace

Anna Vašátková + Silvie Marková markova@s-m-art.com

​

FOTOGRAF PROJEKTU

Zdeňka Hanáková

 

web

Lukáš Trnobranský lukas@trnobransky.com 

​

editor

Kateřina Bendáková

​

Za čas věnovaný konzultacím programu MENART děkujeme

David Mareček, David Dittrich, Jindřiška Kudrlová 

​

Partneři a spolupracující instituce

Partnerské instituce

HAMU, UMPRUM

​

Spolupracující instituce

MHF Pražské Jaro  |  Národní festival Smetanova Litomyšl  |  AZUŠ  | Národní institut pro další vzdělávání  | ZUŠ Kroměříž  |  Letní hudební akademie Kroměříž  |  spolek Zuška?Zuška!  | centrum současného umění DOX | Bohemian Heritage Fund  |  ČVUT

​

MEDIALNÍ PARTNER

Časopis Harmonie  | Český rozhlas

​

Poděkování

Za dlouhodobou vůli podporovat umění, umělecké vzdělávání a umělecké projekty patří náše neskonalé poděkování:

patronu programu MenART RSJ , jmenovitě Liborovi Winklerovi

Za podporu děkujeme Nadaci Avast a Erste Private Banking.

Za možnost podpořit studium vybraných studentů děkujeme Nadaci Albatros.