Gratulujeme všem stipendistům, které si mentoři vybrali pro společné setkávání v roce 2020/2021.

Děkujeme za velký zájem a všem přejeme odvahu a radost z tvorby na Vaší cestě za poznáváním uměleckých oborů.

STIPENDIJNÍ AKADEMIE MENTORINGU UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

Gratulujeme všem stipendistům, které si mentoři vybrali pro společné setkávání v roce 2021-2022.

Děkujeme za velký zájem a všem přejeme odvahu a radost z tvorby na Vaší cestě za poznáváním uměleckých oborů. Těšíme se společný rok se všemi přijatými studenty!

MenART + poprvé vPraze a Benešově.

Stipendijní Akademie MenART se rozvíjí. A to především díky všem, kteří vnímají, že umělecké vzdělávání, možnost čerpat zkušenosti a inspiraci od mistrů svého oboru má zásadní význam. 

Více zde

NOVINKY menart

MenART reUNION na Střezině vHradci Králové

Poslední zářijová víkend patřil prvnímu společnému setkání absolventů Akademie MenART skupiny Radky Fišarové. 

Více zde

Máme pro vás výukové webináře. První díl s Ivo Kahánkem nabídne téma, jak řešit trému

Webináře jsou určeny všem, kteří se zajímají nejen o oblast uměleckého vzdělávání, zejména pak pedagogům, rodičům i pokročilým studentům.

Více zde

klasická hudba

 
 
 

JAN FIŠER

housle

Kateřina Kněžíková 

soprán

Ivo Kahánek

klavír

 
 

Jan Ostrý

příčná flétna

Karel Košárek

klavír

HUDBA bez žánrových hranic

 
 
 

radek baborák

lesní roh, dirigent

práce se soubory

Radka Fišarová 

muzikálový zpěv

Marcel Bárta

saxofon, skladatel

VýtvarnÉ umění

 
 

lela geislerová

 komix, ilustrace

Martin Velíšek

malba


Divadlo

 

Petr váša

práce se soubory

Tanec

 

Jan Kodet

práce se soubory

cíl programu

“Mám radost, že prostřednictvím celorepublikové sítě základních uměleckých škol můžeme podpořit výrazné talenty. Že můžeme přispět k tomu, aby se vzájemně propojili a aby takto vzniklá synergie přinesla jejich tvorbě nový rozměr. Obohatí tak nejen sami sebe, ale především celou naši společnost.” Libor Winkler, řídící partner RSJ

Stipendijní Akademie MenART podporuje vyhledávání, rozvoj a podporu mladých talentů a nabízí podporu a inspiraci pedagogům, kteří se jejich výuce věnují. Akademie MenART je otevřena pro žáky základních uměleckých škol, 2. stupně ZŠ či studenty středních škol.

Akademie MenART vznikla v úzké spolupráci s Nadačním fondem Magdaleny Kožené, jehož cílem je podpořit a zviditelnit význam uměleckého vzdělávání v naší společnosti.

Kromě samotné studijní části nabízí Akademie MenART studentům příležitost získat zkušenosti při představení výsledků společné práce ve spolupráci s renomovanými kulturními institucemi – festivaly Pražské jaro, Smetanova Litomyšl, Bohemian Heritage Fund. V rámci realizace pracovních setkání Akademie spolupracuje s Akademií Múzických umění v Praze, UMPRUM, Technickou univerzitou v Liberci či ČVUT v Praze.


Motto 

„Inspirativní setkání jsou v životě zásadní “

„Za každým úspěšným umělcem stojí osvícený pedagog“


Studijní Program MenART 


Pro koho je Akademie MenART určena?


Co je principem Akademie MenART?


Příležitosti Stipendijní AkademieMenART


Zásady Akademie MenARTProč do MenART


MenART vznikl, aby pomohl studentům zapáleným do uměleckých oborů, kteří chtějí prozkoumat více do hloubky svůj obor, případně uvažují o tom, že by se mu chtěli věnovat profesionálně. MenART pomáhá tandemu pedagog – student získat novou inspiraci a dává jim nástroje posunout se na další úroveň nejen po stránce technické, ale i v komplexním vnímání celého oboru. 


MenART je tu pro studenty a pedagogy, kteří si potřebují ujasnit vizi, chtějí se inspirovat a získat podněty a směr pro svoje další vzdělávání. 

MenART je pro ty, pro které je umění jejich vášní a láskou a chtějí ho mít pod kůží.

MenART propojuje školy na různých úrovních, ale také studenty, pedagogy, profesionály a profesní instituce.

Rok v životě začínajícího umělce znamená celé století, co se učení správným technikám, postojům a návykům týče, proto je MenART mimořádnou příležitostí se posunout.


Stojíme na třech pilířích – komplexních znalostech mentorů a jejich chuti je dále předávat, silných tandemech student-pedagog, kteří spolu získají nový impuls pro společnou práci a v neposlední řadě na sdílení celé třídy stipendistů, která je složená z motivovaných studentů z celé republiky a učení se od ostatních, což je zkušenost, kterou v individuální výuce ani na soutěžích získat nelze.


Věříme, že po roce v MenART se otočíte a budete vědět, že má smysl se dále vzdělávat a kudy dál.  


MenART je tu pro vás pokud:

    • Jste pro svůj obor zapálení a chcete o něm vědět více

    • Chcete se potkat s podobně naladěnými lidmi

    • Máte chuť se učit a objevovat nové přístupy

    • Chcete se potkat s profesionály a učit se od mistrů svého oboru

    • Uvažujete o dráze profesionálního umělce 

    • Nevíte, zda uvažujete o dráze profesionálního umělce, ale umělecký obor vás naplňuje radostí a cítíte, že ve vašem životě bude mít pevné místo 


Co se od vás očekává:

    • Účast na všech pracovních setkáních

    • Poctivá práce na zadáních od mentora

    • Pečlivá příprava na jednotlivá setkání

    • Chuť hledat, objevovat, sdílet


Akademie MenART již čtvrtým rokem propojuje významné umělce s těmi, kteří stojí teprve na prahu své hudební, výtvarné, taneční nebo divadelní kariéry. Díky prostředkům, které se jí daří získávat od soukromých donátorů, je schopna akcelerovat a podpořit motivaci žáků a studentů základních uměleckých a středních škol stejně jako jejich praktické znalosti a dovednosti, a to právě přes špičky ve svých oborech. K celému procesu přizývá také pedagoga konkrétního žáka, který tak získává nové podněty a impulzy k práci se svým svěřencem. Propojuje tak uměleckou praxi se vzděláváním a v některých případech umožní mladému účastníkovi programu vystoupit na takových událostech, jako je například Pražské jaro, Smetanova Litomyšl, Americké jaro či Smetanova výtvarná Litomyšl. Program trvá rok a studenty do programu vybírá mentor na základě jejich prací, motivačního dopisu a doporučení pedagoga. V posledních třech letech prošlo programem 448 stipendistů ze 156 ZUŠ z celé České republiky.

 podmínky 4. ročníku 2021/22Harmonogram 4. Ročníků MenART

Přípravná fáze

30. 4. 2021 – uzávěrka přihlášek Prodlouženo do 15. 5.!

4. 6. 2021 – zveřejnění stipendistů


Důležité: Termíny mohou být upraveny v závislostech na časových možnostech mentorů. 

Rozsah výuky zůstane zachován. 


Harmonogram ZDE. (pdf)

Vstupní podmínky dle oborů ZDE. (pdf)


kritéria výběru stipendistů hodnocení

  • přihlášky hodnotí poradní tým Akademie MenART, výsledný výběr účastníků stipendijního programu podléhá osobnímu rozhodnutí mentora 


Všechny přihlášky obsahují povinně:

  • 1. Motivační dopis studenta – nejde nám o životopis studentů, je pro nás důležitý jejich osobní pohled, co pro ně práce na ZUŠ znamená, jaká je jejich cesta, na čem rádi pracují, s jakými očekáváními se do programu hlásí
  • 2. Ukázky prací – nejde o profesionální nahrávky, zcela stačí MP3, MP4, AVI pořízené na hodině a foto výtvarných prac
  • 3. Doporučující dopis pedagoga – pohled pedagoga na svého studenta, jeho přístup, motivace, přístup k obor
  • 4. Ke společné práci s Petrem Vášou se mohou hlásit jak dvojice žák/student + pedagog, tak i méně početné skupiny (do 10 žáků či studentů + pedagog). Těžištěm programu bude práce s hlasem, tělem a pohybem, ale mohou se do ní zapojit i žáci a pedagogové z jiných než dramatických oborů, kteří vyhledávají prolínání oborů a jednotlivé oborové škatulky jsou jim těsné! K přihlášce přiložte jakékoliv ukázky své tvorby: videa, zvukové nahrávky, autorské texty, fotografie či výtvarné práce. Více se o svém zaměření rozepište v motivačním dopisu.

5.  J. Kodet, R. Baborák pokračují v práci se skupinami z předchozího ročníku 2020/21

  jak se přihlásit

Do programu se přihlašují studenti ZUŠ  a SŠ starší 10 let (podle podmínek jednotlivých mentorů) ve spolupráci se svými pedagogy. Přihlášky jsou vyhlašovány vždy v lednu na následující školní rok.

Více viz. kriteria výběru

 

Děkujeme za Váš rekordní zájem.  Přijímání přihlášek pro rok 2021/22 je ukončeno.

4. 6. 2021 – zveřejnění stipendistů

kontakt

Neváhejte nás kontaktovat s dotazy

Koncept a vedení projektu 

Dana Syrová dana@menart.cz


autorská hudba, TANEČNÍ OBOR

Zuzana Minaříková zuzana@menart.cz


klasická hudba

Irena Pohl Houkalová irena@menart.cz


výtvarný obor, LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR 

Martina Svobodová martina@menart.cz


Vstřícným hostitelem úvodního soustředění je ZUŠ Kroměříž

www.zuskm.cz


komunikace

Silvie Marková markova@s-m-art.com


FOTOGRAF PROJEKTU

Zdeňka Hanáková

 

web

Lukáš Trnobranský lukas@trnobransky.com 


editor

Kateřina Bendáková


Za čas věnovaný konzultacím programu MENART děkujeme

David Mareček, David Dittrich, Jindřiška Kudrlová

 partneři

patron Akademie MenART

Mecenáš Nadačního fondu MK

za finanční podpory

podpora vybraných studentů

speciální poděkování

Speciální poděkování za 3D tisk děl stipendistů M. Gabriela pro výstavu

mediální partneři

spolupracující instituce

ve spolupráci

PATRON PROJEKTU