NOVINKA

Jak z trémy
udělat svého pomocníka

IVO KAHÁNEK

Pro pedagogy, rodiče a pokročilé studenty hudebních i nehudebních oborů

ve spolupráci

PATRON PROJEKTU