STIPENDIJNÍ AKADEMIE 

MENTORINGU UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

AKTUALITY

Videa absolventských koncertů stipendistů Akademie MenART

​

S radostí přinášíme vystoupení absolventů hudebních oborů bez žánrových omezení Stipendijní Akademie MenART, natáčených  na sklonku minulého roku v experimentálním prostoru NoD. Jedná se o symbolickou tečku za společnou prací ve skupinách mentorů ročníku 2019/2020.

​

Covidový rok výuku ovlivnil. O to více si společných setkání vážíme – byly jedním ze světlých a pevných bodů. Přítomni jsou studenti zcelé ČR, kterým situace do Prahy dovolila přijet, bohužel ne zcela všichni. Natáčeli jsme s půlročním odstupem od posledních pracovních setkání. O to více bylo třeba se samostatně připravit a zkoncentrovat. Jsme hrdi na všechny účinkující a gratulujeme jejich pedagogům a rodinám. Výkony jdou od srdce, ve všech je znát velké osobní nasazení. Všem stipendistům držíme palce na další studijní cestě. Ať už bude jakákoli, věříme, že semínko zaseté ve společném roce intenzivní práce si uchováte, dále poroste a nepřestanete na sobě pracovat. Neztratíme Vás z dohledu!

​

Vychutnejte si vystoupení stipendistů skupiny Beaty Hlavenkové a Radky Fišarové, pod jejichž vedením se stipendisté věnují především interpretaci hudby napříč moderními žánry a vlastní autorské tvorbě. V koncertu vystupují čtyři klavíristé, kytarista a osm zpěváků. Hudebníci ze skupiny Beaty Hlavenkové představí ukázky ze své vlastní tvorby, mladí zpěváci ze skupiny Radky Fišarové přednášejí populární písně českých autorek, ukázky z muzikálů, gospelů i jazzu.

Facebook
Instagram @menart_umeleckevzdelavani

ve spolupráci

PATRON PROJEKTU