Všechny přihlášky obsahují povinně:

Motivační dopis studenta – nejde nám o životopis studentů, je pro nás důležitý jejich osobní pohled, co pro ně práce na ZUŠ znamená, jaká je jejich cesta, na čem rádi pracují, s jakými očekáváními se do programu hlásí.

Ukázky prací – nejde o profesionální nahrávky, zcela stačí MP3, MP4, AVI pořízené na hodině a foto výtvarných prací

Doporučující dopis pedagoga – pohled pedagoga na svého studenta, jeho přístup, motivace, přístup k oboru

V případě skupin (J. Kodet, R. Baborák a divadla DRAK) – prosíme o krátké vzkazy členů souboru a shrnující pohled pedagoga na práci souboru + ukázky z realizovaných či rozpracovaných prací (může jít o work in progres ze zkoušky nikoli záznam celého vystoupení) v délce do 5ti minut.