STIPENDIJNÍ AKADEMIE 

MENTORINGU UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

Facebook
Instagram @menart_umeleckevzdelavani

ve spolupráci

PATRON PROJEKTU

Přijímání přihlášek pro rok 2021/22 je ukončeno.

Děkujeme za Váš rekordní zájem. 

​

​

Všechny přihlášky obsahují povinně:

​

Motivační dopis studenta – nejde nám o životopis studentů, je pro nás důležitý jejich osobní pohled, co pro ně práce na ZUŠ znamená, jaká je jejich cesta, na čem rádi pracují, s jakými očekáváními se do programu hlásí.

Ukázky prací – nejde o profesionální nahrávky, zcela stačí MP3, MP4, AVI pořízené na hodině a foto výtvarných prací

Doporučující dopis pedagoga – pohled pedagoga na svého studenta, jeho přístup, motivace, přístup k oboru

V případě skupin (J. Kodet, R. Baborák ) – s ohledem na omezení skupinových výuk v předchozím ročníku pro rok 2021/22 pokračuje práce se skupinami předchozího ročníku.

​

PROč do menart?