STIPENDIJNÍ AKADEMIE 

MENTORINGU UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

AKTUALITY

Absolventské koncerty stipendistů klasických hudebních oborů

​

S radostí přinášíme druhou sérii vystoupení absolventů klasických hudebních oborů Stipendijní Akademie MenART, natáčených  na sklonku minulého roku v Sukově síni pražského Rudolfina. Jedná se o symbolickou tečku za společnou prací  stipendistů - žáků a pedagogů ZUŠ z celé ČR - ve skupinách mentorů ročníku 2019/2020. Epidemie nemoci COVID zásadně ovlivnil i výuku stipendistů. Stejně jako všichni ostatní, museli se žáci a pedagogové naučit pracovat s neustálými změnami a omezením. O to více si společných setkání vážíme – byly jedním ze světlých a pevných bodů.

​

Na absolventských koncertech vystupují studenti, kterým situace do Prahy dovolila přijet, bohužel ne zcela všichni. Natáčeli jsme s půlročním odstupem od posledních pracovních setkání. O to více bylo třeba se samostatně připravit a zkoncentrovat. Jsme hrdi na všechny účinkující a gratulujeme jejich pedagogům a rodinám. Výkony jdou od srdce, ve všech je znát velké osobní nasazení. Všem stipendistům držíme palce na další studijní cestě. Ať již bude jakákoli, věříme, že semínko zaseté ve společném roce intenzivní práce si uchovají, dále poroste a stipendisté na sobě nepřestanou  pracovat. 

​

Mladí talentovaní umělci, stipendisté ze skupin Ivo Kahánka, Kateřiny Kněžíkové a Jana Fišera přinášejí program odrážející jejich vášně a hledání krásy. Těžištěm dramaturgie mladých klavíristů jsou skladby akcentující virtuozitu nejmladší klavírní generace. Záznam jejich vystoupení můžete shlédnou zde. Houslisté představují efektní skladby klasicismu a 1. poloviny 19. století. Je můžete vidět na záznamu zde. V podání mladých pěvců zaznívají árie starých mistrů, W. A. Mozarta a písně českých autorů 19. a 20. století. Potěšte se jejich uměním zde.

Facebook
Instagram @menart_umeleckevzdelavani

ve spolupráci

PATRON PROJEKTU