Tomáš Císařovský

malba

Umění vytvářet obrazy a kresby je jedním z posledních nedobytných pevností lidské svobody a volnosti. Jako každá svoboda má ovšem svá pevná vnitřní pravidla a vyžaduje jasný a poučený zrak. Rád se o své zkušenosti s mladými adepty výtvarného umění podělím.

Tomáš Císařovský patří k předním českým malířům, kteří vstoupili na scénu v 80. letech. Věnuje se hlavně figurální malbě, ale také krajinám. Svébytným odvětvím Císařovského tvorby jsou akvarely.

Tomáš Císařovský dokončil obor tvarování dřeva a řezbářství na Střední uměleckoprůmyslové škole v Praze roce 1982. V letech 1983 až 1988 studoval Akademii výtvarných umění. Oba jeho rodiče podepsali Chartu 77, takže měl od dětství jasně zafixován odpor ke totalitním praktikám. Svá díla představoval spolu s vrstevníky na neoficiálních přehlídkách mladého umění s názvem Konfrontace. Po roce 1989 se stal jedním z nejuznávanějších českých malířů. Vystavoval v řadě zemí. Mezi jeho nejdůležitější díla patří cyklus obrazů s názvem Z deníku dědy legionáře, který pojal jako splnění snu dědečka, který chtěl být malířem, ale místo toho bojoval v 1. světové válce. Známý se stal také jeho cyklus portrétů české šlechty s názvem Bez koní, nebo Legenda o životě prvního prezidenta.  Jeho dílo je zastoupeno v řadě veřejných i soukromých sbírek. Jeho ženou je malířka Erika Bornová. Přes svůj úspěch vystupuje Tomáš Císařovský velice skromně a říká o své tvorbě, že je nejcennější, když si každý, kdo chce, najde svůj úhel pohledu.