Srdečně zveme na oficiální představení programu 

v rámci Pražského jara symbolicky  

v den ZUŠ Open 24. května

Inspirativní setkání  jsou v životě zásadní.

Stipendijní program MenART míří do základních uměleckých škol s cílem podpořit vyhledávání, rozvoj a podporu mladých talentů a podpořit a inspirovat pedagogy, kteří se jejich výuce věnují.

Děkujeme za Váš zájem. 

Jména úšpěšných stipendistů

 I. ročníku MenART 2018/2019 zde:

klasická hudba

Tomáš Netopil 

dirigent

Kateřina Kněžíková 

soprán

Ivo Kahánek

klavír

Autorská tvorba

Beata Hlavenková 

skladba / klavír

Lenka Nová 

zpěv

Terezie Kovalová

violoncello

Výtvarný obor

Maxim Velčovský

design

Petr Nikl

“Mám radost, že prostřednictvím celorepublikové sítě základních uměleckých škol můžeme podpořit výrazné talenty. Že můžeme přispět k tomu, aby se vzájemně propojili a aby takto vzniklá synergie přinesla jejich tvorbě nový rozměr. Obohatí tak nejen sami sebe, ale především celou naši společnost.” Libor Winkler, řídící partner RSJ

Milan Cais

cíl programu

Cílem Nadačního fondu Magdaleny Kožené je podpořit a zviditelnit význam uměleckého vzdělávání v naší společnosti.

Stipendijní program MenART míří do základních uměleckých škol s cílem podpořit vyhledávání, rozvoj a podporu mladých talentů a podpořit a inspirovat pedagogy, kteří se jejich výuce věnují.

​

Program MenART 

 podmínky 1. ročníku

​

Princip programu MenART

 • roční stipendium obsahuje 4 pracovní setkání s mentorem  
 • program slavnostně zahájí intenzivní 2,5 denní pracovní setkání v Kroměříži - hostitelem a partnerem úvodního soustředění je Letní hudební akademie Kroměříž a její patron Tomáš Netopil
 • následovat budou 3 intenzivní konzultace v dvouměsíčních intervalech pro skupinu mentor – student - pedagog ZUŠ
 • každá dvojice student – pedagog obdrží osobní doporučení od mentora pro svou další uměleckou činnost a certifikát o absolvování ročního programu

​

Souvislosti programu MenART

 • výstupy programu budou prezentovány v rámci dalších souvisejících aktivit Nadačního fondu Magdaleny Kožené mj. v rámci ZUŠ Open – Mezinárodního happeningu uměleckých škol
 • Program MenART bude oficiálně zahájen společným koncertem mentorů a jejich žáků v rámci festivalu Pražské jaro 24. května 2018. 
 • výstupy prvního ročníku budou sdíleny v rámci Národního festivalu Smetanova Litomyšl 2019

​

Harmonogram 1. Ročníků MenART

 • leden – březen 2018 – přihlášky
 • do 30. dubna 2018 – výběr a zveřejnění stipendistů – student – pedagog – ZUŠ
 • I. setkání - 24 - 26. 8. 2018 – slavnostní zahájení programu v Kroměříži – patronem a hostitelem Kroměřížského setkání je Tomáš Netopil
 • II. setkání – 3. listopad 2018 – HAMU / UMPRUM
 • III. setkání - 26. leden 2019 – HAMU / UMPRUM
 • IV. závěrečné setkání - 27. duben 2019 – HAMU / UMPRUM

​

Důležité 

S ohledem na časové možnosti a vytížení mentorů mohou být termíny konzultací přizpůsobeny – bude řešeno individuálně pro skupiny, kterých se případné úpravy harmonogramů budou týkat.

​

Termín přihlášek

leden 2018 – 31. březen 2018

Vstupní podmínky dle oborů KE STAŽENÍ

​

kritéria výběru stipendistů hodnocení

 • přihlášky hodnotí poradní tým Nadačního fondu, výsledný výběr účastníků stipendijního programu podléhá osobnímu rozhodnutí mentora

 

termíny zveřejnění stipendistů

 • Stipendisté budou vybráni  a ohlášeni do konce dubna 2018

​

Podmínky pro stipendisty

 • do programu se mohou přihlásit studenti ZUŠ starší 10 let  (pro klasický klavír od 7 let) ve spolupráci se svými pedagogy
 • celý program je plně hrazen Nadačním fondem – plný rozsah výuky včetně pobytu a ubytovacích nákladů v Kroměříži
 • dvojice student – pedagog se zavazuje absolvovat program v celé šíři
 • dvojice student – pedagog se zavazuje reprezentovat svou ZUŠ a ve svém dalším působení se k jejímu základu hlásit

  jak se přihlásit

Pro letošní ročník přihlašování ukončeno.

Do programu se mohou přihlásit studenti ZUŠ starší 10 let ve spolupráci se svými pedagogy

povinná struktura přihlášky obsahuje – motivační dopis studenta shrnující přístup k uměleckému oboru a důvody pro zapojení do programu (max 1 strana), doporučující dopis a vyjádření pedagoga ZUŠ (max 1 strana), ukázku práce – pro hudební obory max. 2 nahrávky – audio/video, pro výtvarný obor fotografie max  5 prací, případné doporučující dopisy (max. 1)

přihlášky zde

kontakt

Neváhejte nás kontaktovat s dotazy

Koncept a vedení projektu 

Dana Syrová dana@aficionado.cz

​

autorská hudba

Zuzana Minaříková zuzana@aficionado.cz

​

klasická hudba

Irena Pohl Houkalová houkalova@zusopen.cz

​

výtvarný obor 

Martina Svobodová svobodova@zusopen.cz

​

vedení produkce slavnostního zahájení programu v Kroměříži 

Jana Kubáčová kubacova@academykromeriz.com

​

komunikace

Anna Vašátková + Silvie Marková markova@s-m-art.com

 

web

Lukáš Trnobranský lukas@trnobransky.com 

​

editor

Kateřina Bendáková

​

Za čas věnovaný konzultacím programu MENART děkujeme

David Mareček, David Dittrich, Jindřiška Kudrlová 

​

Partneři a spolupracující instituce

Hostitel a partnerem úvodního soustředění

programu MenART je mezinárodní Letní hudební akademie Kroměříž. 

Patronem soustředění je umělecký ředitel akademie dirigent Tomáš Netopil."

www.academykromeriz.com

​

Partnerské instituce

HAMU, UMPRUM

​

Spolupracující instituce

MHF Pražské Jaro  |  Národní festival Smetanova Litomyšl  |  AZUŠ  | Národní institut pro další vzdělávání  | ZUŠ Kroměříž  |  spolek Zuška?Zuška!  | centrum současného umění DOX

​

MEDIALNÍ PARTNER

Časopis Harmonie

patronem programu je spoleČnost RSJ - dĚkujeme!